Bowling1 åpnet igjen:

– Vi har fått statlig støtte og kommer ikke så dårlig ut av stengningen

Bowling1 åpner dørene igjen etter å ha vært stengt helt siden starten av koronakrisen i mars.

– Vi er veldig glade for å være i drift igjen, sier daglig leder Martin Vornes Sørensen. I januar overtok han rollen som daglig leder, og vel to måneder senere måtte han stenge bowlingen, som har vært i kontinuerlig drift på Sortland og i familiens eie siden 1999, på grunn av koronakrisen.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

– Siden vi måtte stenge, kom vi også godt ut når det skulle deles ut statlig støtte. Vi har vel fått dekket 90 prosent av våre faste utgifter

Daglig leder og medeier Martin Vornes Sørensen i Bowling1 på Sortland
Pluss

Det blir en del begrensninger på driften i begynnelsen, men daglig leder og medeier Martin Vornes Sørensen er veldig glad for å være i gang igjen.