Uenighet rundt kryssløsninger for planlagt boligprosjekt

Asplan Viak og Statens vegvesen er ikke enige om hva som vil bli den beste trafikale løsningen ved det planlagte boligområdet «Strand Panorama» på Strand utenfor Sortland.

Her ønsker Strand Panorama AS å bygge 100 leiligheter fordelt på fire til fem blokker.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss