Andøya Spaceport:

Departementet: – Kan ha negative konsekvenser for luftfarten

– Det er på det rene at virksomheten vil kunne ha negative konsekvenser for luftfarten, da oppskytinger kan medføre behov for omrutinger eller på annen måte medføre forsinkelser for flytrafikken.

Oppskyting av raketter for små satellitter fra Andøya kan ha negative konsekvenser for luftfarten, mener Samferdselsdepartementet.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Det skriver ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i Samferdselsdepartementet i et innspill til seniorrådgiver Magnus Bertling Bjerke i Nærings- og fiskeridepartementet. Uttalelsen er et innspill til rapporten «Tillatelser og tilsyn i påvente av ny romlov», som regjeringen arbeider med.