Jubler over at pengene strømmer inn

– Nå kan vi gå videre med arbeidet, sier Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center etter at en enstemmig næringskomité går inn for å realisere Andøya Spaceport.

MILEPÆL: – Nå kan vi gå videre med planene for Andøya Spaceport, sier Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center. 

Pluss

– Det er fantastisk. Nå gjenstår det å få pengene på plass, men jeg er overbevist om at regjeringen vil følge dette opp. Når det ligger sterke føringer fra Stortinget, vil regjeringen følge opp. Jeg vil også understreke at vi har et kjempegodt samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og regjeringsapparatet, og jeg har ikke oppfattet annet enn at det også der er sterk vilje til å få dette til, sier Enoksen.