Har søkt støtte til millionprosjekt i Blokkenvassdraget: – Unikt i landssammenheng

Blokken Grunneierlag og jakt- og fiskeutvalget i Blokken Grunneierlag (BGL) vil gjennomføre et omfattende kultiveringsprosjekt i Blokkenvassdraget. Prosjektet har en totalramme på 6,9 millioner kroner, og grunneierlaget søker nå Sortland kommune om medfinansiering.

Blokken og Blokkenvassdraget sett fra luften.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Målet er å få fullfinansiert alle tiltakene ved hjelp av offentlige og private bidragsytere, før vi starter kultiveringsarbeidet, og dermed kan sikre at målene nås, skriver grunneierlaget i sin søknad.