Striden i Andenes havn:

Tingretten skal bruke tre dager på faktura

Andøy kommune og Hvalsafari på Andenes ble ikke enige i forliksrådet. Nå havner saken i Vesterålen tingrett, og det er satt av tre dager til behandling av striden om en faktura knyttet til utbyggingen av Andenes havn.

Hvalsafari AS på Andenes mener de ikke skal betale fakturaen de har fått fra Andøy kommune. Nå havner saken i Vesterålen tingrett. 

Pluss

Like før nyttår kunne VOL melde at Andøy kommune hadde stevnet Hvalsafari AS for forliksrådet. Striden står om en faktura knyttet til et havneprosjekt på Andenes. I mars kunne VOL fortelle at saken var berammet til behandling i begynnelsen av juni, men på grunn av koronakrisen ble saken utsatt.