Enige om omstridt vindu

Anders Lambersøy og Tore Strøm er nå blitt enige om et omstridt vindu i Gårdsveien 81 på Bleik. Partene er enige om at deler av vinduet skal dekkes med film som hindrer innsyn og utsyn.

ENIGE: Eierne av disse to eiendommene på Bleik er nå blitt enige slik at begge kan gjennomføre endsringer på sine bygg.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Pluss

Strøm satte inn vinduet uten at det var gitt tillatelse til det. Andøy kommune sa etter hvert nei til vindu, men ja til en veranda ut mot Gårdsveien.