Luftforsvaret: – Stealth-kampflyet F-35 kan operere trygt på Evenes

Luftforsvaret har testet stealth-kampflyet F-35 på Island, og konkluderer med at erfaringene forteller at flyet kan operere trygt på Evenes.

Stealthkampflyet F-35A under tidligere test av bremseskjerm i Norge.  Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret

Pluss

Norske F-35 kampfly har nylig vært utstasjonert på Island, som en del av NATOs oppdrag etter at amerikanerne tidligere trakk seg ut fra flybasen Keflavik. Stealthkampflyet F-35 er også en del av den framtidige framskutte flybasen på Evenes, og skal etter hvert overta for den gamle traveren F-16.