– Det totale bildet for Vesterålen er negativt, og vi må snu trenden

Folketallet i Vesterålen er forholdsvis stabilt, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Illustrasjonsfoto:x  Foto: Frank May, / NTB scanpi

Pluss

Innbyggertallet i Vesterålen var forholdsvis stabilt gjennom første kvartal.