– Har ikke gitt opp Andmyran, men har terminert turbinkontrakt

– Vi er klar til å ta opp igjen prosjektet, men nå måtte vi terminere turbinkontrakten for å minimere tap, sier Stephan Klepsland i Prime Capital AS.
Pluss

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde gitt Andøya Vind AS utsatt frist til 31. desember 2021 med å ha et vinkraftverk på Andmyran i drift. I mars omgjorde Olje- og energidepartementet (OED) dette vedtaket etter flere klager, og fristen var dermed tilbake til 31. desember 2020.