Suksess for studietilbud på Myre

Årets kull av elever ved det videregående tilbudet fiske og fangst på Myre, er snart ferdige med skolegangen. Nå venter to års lærlingtid for mange av elevene, og faglærer Jan Roger Knudsen sier det har vært et spesielt, men godt år for ham og elevene.

Faglærer for fiske og fangst på Myre, Jan Roger Knudsen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det var stor jubel blant elever og lærere ved Sortland videregående skole avdeling Øksnes på tampen av fjoråret. Bakteppet var at fylkespolitikerne hadde truet med å legge ned flere skoletilbud på videregående nivå i Vesterålen.

Men etter at det ble kjent at VG2 fiske og fangst, lokalisert til Myre, ville bestå, var faglærer Knudsen fornøyd.

– Jeg skjønner at det må spares penger, men å kutte i slike tilbud er som å gå baklengs inn i framtida. Den blå næringa har vært nevnt i mang en festtale, og derfor må utdanningen styrkes og ikke svekkes, fastslo Knudsen den gang.

Full klasse

Elever som ønsker en videregående utdanning innen landbruk, akvakultur eller fiske/fangst, må i dag gå første året VG1 Naturbruk på Kleiva før de så kan velge retning videre.

Elevene som velger retningen fiske og fangst får sin videre utdannelse på Myre.

– Vi har hatt en full klasse i år, det vil si 12 elever. Til plassene var det 16 søkere, og søkertallene til neste skoleår er enda bedre. Vi vil nok få en full klasse også til neste år, og det viser at dette utdanningstilbudet har livets rett, påpeker han.

Godt samarbeid

Mange av de elevene som tar sin blå utdannelse på Myre, har nok tanker om en gang å bli fullblods fiskere eller leve av havet på annen måte.

Linjen har, de to årene den har eksistert, hatt et nært og godt samarbeid med lokalt næringsliv og mange fiskere og redere.

Opplæringen består av både teori og praksis, der mye av praksisen foregår på havet. Det er her samarbeidet med lokale fiskere har fungert så godt, mener Knudsen.

– Ja, absolutt. Vi har avtaler med redere som tar elevene med på havet, og samarbeidet fungerer utmerket. Mange av årets avgangselever har også avtaler om lærlingeplasser om bord ulike båter. De som ennå ikke har sikret seg en slik avtale, blir ivaretatt av opplæringskontoret som forsøker å skaffe dem en lærlingeplass, utdyper Knudsen.

Korona-utfordringer

Som alle andre utdanningsinstitusjoner ble tilbudet på Myre hardt rammet av koronaen i mars. Stengte skoler og digital utdanning har sikkert fungert godt for mange, men for en yrkesfaglig utdanning, med mange praktiske gjøremål i hverdagen, har det vært utfordrende.

– Det må det være lov å si, ja. Å bøte garn over Teams fungerer ikke. Heldigvis fikk vi lov til å gå tilbake til en bort i mot normal skolehverdag sammen med elvene på 1. til 4. trinn i grunnskolen, noe vi satte pris på. Tilbake ved skolen har vi gjennomført et strengt regime med tanke på smittespredning, noe som har fungert utmerket.

Hybeltilværelse

Han sier søkerne til neste skoleår kommer fra hele regionen.

Mange ungdommer har kanskje vært skeptiske til å reise vekk til en hybeltilværelse i ung alder for å studere, men Knudsen sier at de som faktisk har valgt en slik tilværelse trives på Myre.

– Det er i alle fall de tilbakemeldingene jeg får fra ungdommen selv. Til neste år blir det nok ennå enklere å skaffe seg hybel på Myre, da en privat aktør er i ferd med å sette i stand flere hybler og der vi skal å se på fasilitetene denne uken. Nei, jeg er absolutt optimistisk på vegne av både studietilbudet her på Myre og ungdommenes framtid på havet, fastslår faglæreren.