Sortland kommune har inngått forlik med Frantzen

Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS)/ Benfra AS og Sortland kommune har inngått forlik. Dermed er den ti måneder lange striden mellom partene nå over.

Den forurensede grunnen på eiendommen ved Ånstadsjøen i Sortland ble i vinter fjernet. Reguleringsplanen for området er vedtatt og tomten er overtatt av nye eiere.   Foto: Arkivfoto/Marius Birkeland

Pluss

Kommunen har dermed, til tross for at de tidligere har avvist alle kravene fra FESAS, inngått forlik om å betale 293.000 kroner til FESAS.