Disse 17 i Vesterålen har fått støtte fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har innvilget støtte eller lån til 17 aktører i Vesterålen så langt i år. Over halvparten av pengene har havnet i Bø.

Gründer Nordahl F. Anthonisen og seniorforsker ved Nofima, John-Erik Haugen ved det innendørs tørrfiskanlegget i Bø.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Innovasjon Norge har totalt bevilget tilskudd og lån for 35,6 millioner kroner til Vesterålen i år.