Nå blir det vanskeligere å slippe unna ulovlig garnfiske i Vesterålen

Statens naturoppsyn i Lofoten/Vesterålen har økt bemanningen med to stillinger, noe som betyr at de kan gjennomføre flere kontroller for å avdekke ulovlig garnfiske etter laks.

Statens naturoppsyn kontrollerer kysten, blant annet for å se om noen har satt ut ulovlig garn, som i dette tilfellet fra Bodø.  Foto: Statens naturoppsyn

Pluss

Geir Håkon Olsen ved Statens naturoppsyn i Bodø, sier til VOL at utfordringen med ulovlig garnfiske har gått ned de siste årene, men understreker at de langt fra er kvitt problemet. De verste synderne er i hovedsak godt voksne personer.