Utvidelse Myre kirkegård: Pris 20 til 30 millioner

Kirkegården på Myre trenger utvidelse og det er avsatt 3,5 millioner kroner. Kostnadsoverslag viser at prislappen vil havne et sted mellom 20 og 30 millioner kroner.

Myre kirkegård.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Prosjektet med nødvendig utvidelse av Myre kirkegård har vært på agendaen over flere år. I økonomiplanperioden fram til 2023 er det avsatt 3,5 millioner til formålet.