Utvidelse Myre kirkegård: Pris 20 til 30 millioner

Kirkegården på Myre trenger utvidelse og det er avsatt 3,5 millioner kroner. Kostnadsoverslag viser at prislappen vil havne et sted mellom 20 og 30 millioner kroner.

Myre kirkegård.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Prosjektet med nødvendig utvidelse av Myre kirkegård har vært på agendaen over flere år. I økonomiplanperioden fram til 2023 er det avsatt 3,5 millioner til formålet.

Nylig fikk lokalpolitikerne seg forelagt en skisse som viste til kostnader i størrelsesorden 30 millioner kroner inklusive moms.

Som et resultat av de svimlende kostnadene bestemte politikerne å utfordre Kirkelig Fellesråd til å ta ned kostnadene.

Marginal besparelse

Nå har fellesrådet levert forslag til hvilke endringer prosjektet kan gjennomgå for å redusere kostnadene. De har kommet fram til en sum på om lag 2,6 millioner for å ta ned prosjektet.

Men samtidig ønsker de å tillegge prosjektet nye kostnader for nytt klokketårn og beplantning, samt å asfaltere parkeringsplassen. Dette til en kostnad på 1,2 millioner, altså en reell besparelse på kun 1,4 millioner kroner.

– Dersom målet er å redusere kostnadene mest mulig, vil administrasjonen i det videre ikke ta med forslag fra Fellesrådet som medfører økte kostnader, anføres det i saksutredningen til formannskapets behandling av saken til uken.

Administrasjonen har på eget initiativ i tillegg sett på to ulike alternativer for ytterligere reduksjoner i prosjektet.

– Som det framgår i saksopplysningen så vil foreløpige antatte prosjektkostnader være fra kr 19 628 591,- til kr 29 973 645,- alt etter om det velges å gjennomføre prosjektet som opprinnelig planlagt, fra Fellesrådets forslag eller fra Administrasjonens forslag, påpekes det.

Lånebehovet vil være fra kr 15 943 380,- til kr 24 306 242,-.

Tilstrekkelig med gravplasser

I brev fra Kirkelig Fellesråd påpekes det at det haster med å komme i gang med utbyggingen av Myre kirkegård. Det er videre nødvendig at prosjektet gjennomføres over to år, og at oppstart bør skje høsten 2020.

– Intensjonen med dette prosjektet er primært å sørge for at Myre kirkegård får tilstrekkelige gravplasser til å møte fremtiden. Slik administrasjonen har vurdert prosjektet så er opprusting av parkering og servicehus/garasje noe underordnet sett i forhold til dette. Administrasjonen vurderer derfor at det er mulig å redusere investeringer til oppgraderingen av parkering i denne omgangen. Dette gjelder også servicehus/garasje, anfører administrasjonssjefen i Øksnes overfor politikerne.

Som konklusjon anbefales det å gå for det rimeligste alternativet, som viser til foreløpige kostnader på ca. 20 millioner kroner inklusive moms.