Avinor har fortsatt ikke avklart kostnadene på Evenes

Avinor vet fortsatt ikke hva Forsvarets etablering på Evenes vil påføre selskapet av kostnader. Det er heller ikke inngått noen avtale om hvem som skal betale for kostnadene.

UAVKLART: Avinor vet fortsatt ikke hvilke kostnader selskapet påføres som følge av Forsvaret reetablering på Evenes.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

VOL har spurt Avinor om selskapet har en oversikt over hva Avinor må investere for å tilpasse seg Forsvarets reetablering på Evenes.