Flere nordlendinger tilbake i jobb

Ved utgangen av mai 2020 var det 6 044 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 4,9 prosent. I april var arbeidsledigheten 7,7 prosent.

Det er uvisst når søknadsskjemaet som skal sikre permitterte full lønn er på plass.   Foto: Gard L. Michalsen

Pluss