– Artig å være først på den nye tømmerkaia

Skogeier Kirsti Kleppe får æren av å eie den første tømmerlasten som skal skipes ut fra den flunkende nye tømmerkaia til Th. Benjaminsen i Risøyhamn.

granfelt: Kirsti Kleppe på det nedhogde lutzgranfeltet. Nå gjenstår det opprydding og nyplanting. Hun er takknemlig overfor faren som plantet lutzgran på 1950-tallet. 

Pluss

Transportør Knut Lihaug kjører tømmerlass etter tømmerlass fra Bjørnskinnmarka til nykaia i Risøyhamn. Kirsti Kleppe har tatt ut 1.400 dekar med lutzgran fra eiendommen, sin som nå skal skipes til Elkem Salten smelteverk.