Hadsel - mai

Pluss

Grytting 93 (Gnr 83, bnr 15) er overdratt for kr 4.725.000 fra Nils R Stensø Skjørholm og Synnøve Skjørholm Stensø til Øyvind Stensø Skjørholm (05.05.2020)
Salget omfatter også Gnr 84, bnr 89