Har investert i båndsagbruk til tømmermaterialer i Bjørnskinn

Skogeier Tor Arne Vik har investert 50.000 kroner i båndsagbruk. Håpet er å utvikle skogsdrift til ei biinntekt på gården.

båndsagbruk: Tor Arne Vik demonstrerer sin nyinvesterte båndsagbruk. 10 lengder på fire meter i passelig tykkelse. 

Pluss

Vik drev melkeproduksjon fram til 2008, da han solgte melkekvoten. Nå pendler han mellom gården og Stokmarknes, der han jobber som fagarbeider på skolen.