Taper 16,4 millioner, men laks og satellitter kan redde kommunen

Andøy kommune må finne 16,4 millioner kroner de neste tre årene. Det er hva man forventet seg av eiendomsskatt fra vindkraftverket på Andmyran. Men lakseoppdrett og satellittoppskyting kan kompensere.

REDDES: Knut Nordmo (her sammen med hunden Nøste) går glipp av 16,4 millioner kroner de neste tre årene som følge av at vindkraftverket på Andmyran ikke blir realisert. Men lakseoppdrett og satellittoppskyting kan berge kommuneøkonomien.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Pluss

I økonomiplanen var det beregnet en inntekt på 3,0 millioner kroner i eiendomsskatt fra vindkraft i 2021, og 6,7 millioner kroner de to påfølgende årene.