Økonomisjef spår magre år i Øksnes

Med usikkerhet rundt framtidige utbetalinger fra Havbruksfondet og andre usikkerhetsmomenter, ligger Øksnes kommune an til noen tøffe år framover.

Øksnes rådhus. 

Pluss

I perioden fram til 2024 har Øksnes kommune budsjettert med inntekter fra Havbruksfondet på i alt 45 millioner kroner.