Ny sjøkabel skaper disputt

Vesterålskraft har fått klarsignal til å legge ny sjøkabel over Lifjorden i Øksnes kommune. Men kommunen har krevd at det søkes om dispensasjon, noe som forsinker prosjektet. Øksnes kommune har likevel god tro på at de kommer til en fornuftig løsning med kraftselskapet.

Illustrasjon sjøkabel  Foto: Statnett

Pluss

Den nye sjøkabelen skal legges over Lifjorden mellom Toftenes i Øksnes og Holm i Sortland kommune. Der Sortland kommune ikke har krevd at det søkes om dispensasjon for tiltaket, har Øksnes kommune gått motsatt vei.