Formannskapet i Sortland:

Sortland forventer å bruke åtte millioner kr. ekstra i år

I vedtatt budsjett for Sortland kommune 2020, var det lagt opp til et budsjett i balanse. På grunn av koronapandemien, må det hentes penger fra fond for at dette skal skje.  

Johnny Kvalø, kommunalsjef for økonomi i Sortland, synes det er veldig bekymringsfullt at det er så store sprik i prognosene når det gjelder kommunenes tap av skatteinntekter.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

– Totalt for Sortland kommune forventes et merforbruk på 8,0 millioner kroner per 31.12. Merforbruket dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond, foreslo Johnny Kvalø, kommunalsjef for økonomi i Sortland kommune.