Vil tillate utvikling i strandsonen: – En seier for distrikts-Norge, sier Bø-ordføreren

Regjeringen vil gi distriktskommunene større mulighet for å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det får Bø-ordfører Sture Pedersen til å juble.

Bø-ordfører Sture Pedersen og partikollega og distriktsminister Linda Hofstad Helleland.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Dette kommer frem i et utkast til reviderte statlige planretningslinjer for strandsonen langs sjø, som nå sendes på høring.