Anbefaler å godkjenne reguleringsplan slik at denne kan bygges

Kommunedirektøren i Sortland kommune innstiller formannskapet på å mandag vedta reguleringsplan for utvidelse av Vestmarka næringsområde. Dette betyr imidlertid ikke at saken er ute av verden.

Svart strek markerer tiltaksområdet. Ved grønn strek er det 50 meter fra området, og ved rød strek er det 100 meter tiltaksområdet. Rød strek går inn på campingplassens eiendom.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

17. mars i år fremmet Fylkesmannen i Nordland en innsigelse mot forslaget til reguleringsplan for Lapphaugen, der SE-gruppen ønsker å bygge en elementfabrikk med tilhørende kontor- og lager. I saksdokumentene til mandagens ekstraordinære formannskapsmøte, fremkommer det at kommunen ikke finner grunnlag for å ta hensyn til innsigelsen fra Fylkesmannen. Det har blitt gjort ytterligere konsekvensutredninger og disse er supplert etter offentlig ettersyn for å imøtekomme fylkesmannens innsigelse. Det er også presisert flere ting i revidert reguleringsplan. Fylkesmannen har likevel valgt å la innsigelsen stå.