Sortland kommune satte liv i fare - får 1,5 millioner i straff

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ilagt Sortland kommune et gebyr på 1,5 millioner kroner knyttet til demningen i Storvatn.

Oversikt over dagens dam, fotografert sommeren 2018 (skjermdump fra rapport). 

Pluss

NVE melder fredag at Sortland kommune er ilagt et gebyr for brudd på lov om vassdrag og grunnvann, den såkalte vannressursloven.