Beklager sterkt manglende svar, og nå legges tomta ut for salg

Terje Gudbrandsen har flere ganger etterlyst svar på hva som skjer med ei boligtomt på Andenes. Nå beklager kommunen manglende svar, og legger tomta ut for salg.

UTSIKT: Utsikten fra området som nå legges ut for salg som boligtomter er upåklagelig.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Formannskapet vedtok 25. mars 2019 at ei tomt på Gløshaugen på Andenes skulle legges ut for salg til boligformål. Vilkåret er at kjøper må lage en reguleringsplan for området med minst tre boligtomter.