Anbefaler økt mengde laks i merd

Cermaq har søkt om å øke mengden laks i merd ved Dypeidet i Øksnes, fra 2 340 tonn til 3 500 tonn. Dette er Fiskeridirektoratet positiv til.

Laks i oppdrett (illustrasjonsbilde).  Foto: Gratanglaks.

Pluss

Lokaliteten Dypeidet er i dag klarert for en biomasse laks på 2 340 tonn, og selskapet søker nå om å øke denne opp til 3 500 tonn.