Fremmer innbyggerforslag om omstridt omregulering av Lapphaugen

Erlend Bergseng og Steve Haugerud fremmer til morgendagens kommunestyremøte i Sortland et innbyggerforslag om at Lapphaugen ikke skal omreguleres til industri/næring.

Illustrasjon av elementfabrikken som SE-gruppen ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Pluss

Forslagene som er sendt til Sortland kommune, er som følger: