Økonomisjef: Det blir en tøff budsjetthøst

Tommy Løveng Hansen kalte en spade for en spade i formannskapet, da han varslet at driften i kommunen må ned, for å bremse merforbruket. – Det blir en tøff budsjetthøst, sier økonomisjefen.

Må kutte drift: Økonomisjef Tommy Løveng Hansen la ikke skjul på at det blir en tøff budsjetthøst for Hadsel, med referanse til merforbruket i millionklassen.   Foto: Akriv.

Pluss

Koronapandemien og sykefravær, kombinert med høyere driftsnivå enn hva det er rammer til, gjør at det knirker i den kommunale grunnmuren. Formannskapet i Hadsel ser med bekymring på økonomirapporten, som har en prognose på 22 millioner kroner i merforbruk for kommunen. Hvor mye som kommer i koronarefusjon, og hvordan den endelige overføringen fra Havbruksfondet blir, er ennå litt i det blå.