Disse skal dømme lovbrytere

Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland enstemmig hvem som skal bli nye meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

Vesterålen tingrett. 

Pluss

Formannskapet vedtok forslag til meddommere 7. mai i år, og forslagene har vært på høring i to uker med frist til 28. mai.