Feil vei på Andenes-skilt

Edmund Johansen og Steinar Bråten lurer på når stedsnavnsskiltet inn til Andenes, som er helt forvridd, skal fikses. Samtidig reageres det på mangelfull skilting flere steder.

forvridd: Både Steinar Bråten og Edmund Johansen er forbauset over at Nordland fylkeskommune ikke retter opp stedsnavn-skiltet til Andenes som har vært forvridd i lang tid. De er særlig opptatt av turister som ikke vet hvor de er nå de kjører inn til Andenes. Med den store turismesatsingen er de også overrasket at ingen andre har reagert på det. alle foto: mette-hælene berger amundsen 

Pluss

Johansen minner om at det er mange søringer som kommer nå på sommerstid, da burde Nordland fylkeskommune rette opp skiltet så de vet hvor de er.