Legger havneplan ut på høring

Den fremtidige bruken av havneområdet på Nordnes legges nå ut på offentlig høring, etter at formannskapet enstemmig vedtok saken torsdag.

Hva kommer her: Formannskapet vedtok enstemmig å legge havneplanen ut på offentlig høring. 

Pluss

I kommuneplanens arealdel er her avsatt et område i sjø vest av Nordnes til fremtidig havneformål.