Sykemeldingene kraftig opp i to vesterålskommuner

Legemeldt sykefravær øker kraftig i Vesterålen, særlig i to kommuner.

Sykefraværet i Sortland steg med 14,7 prosent. 

Pluss

Både i Øksnes og Sortland økte legemeldt sykefravær med over 14 prosent i første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i fjor.