Vedtok reguleringsplan for SE-gruppens nye fabrikk

Kommunestyret i Sortland vedtok torsdag reguleringsplanen for Lapphaugen og ga dermed SE-gruppen grønt lys for videre planlegging av elementfabrikk på i Vestmarka næringsområde sør.

Kommunestyret vedtok torsdag reguleringsplanen for Lapphaugen og SE-gruppens elementfabrikk.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss