Styreleder, nestleder og et medlem gikk på dagen

Det blåste friskt rundt Øksnes Jeger- og Fiskerforening i vinter. Nå kan striden se ut til å ha blusset opp igjen. Styreleder, nestleder og et styremedlem har valgt å gå på dagen.

Gøran Dreyer (tv) var styremedlem og Jonny Rinde Johansen styreleder for Øksnes Jeger- og Fiskerforening. Begge har nå trekt sine verv.  Foto: Tommy Hansen/Marius Birkeland

Pluss

I februar i år valgte tidligere medlem av Øksnes Jeger- og Fiskerforening (ØJFF), Jim Pedersen, å stå fram på VOL. Han fortalte blant annet om en utstrakt bruk av kontante oppgjør i foreningen.