Vil på nytt forfølge ØJFFs økonomihåndtering

Etter at Jonny Rinde Johansen valgte å trekke seg som leder for Øksnes Jeger- og Fiskerforening, sier Jim Pedersen at han på nytt vurderer å forfølge foreningens økonomihåndtering.

Jim Pedersen vurderer sterkt å gå videre med å avdekke de faktiske økonomiske forhold i Øksnes Jeger- og Fiskerforening. 

Pluss

En årelang praksis med kontant oppgjør for fakturaer, som igjen skaper mistanker om økonomisk uansvarlighet eller lovbrudd, var noe av det Jim Pedersen påpekte i vinter.