Foreslo å ikke tillate alkoholskjenking under stripping

Under kommunestyremøtet i Sortland torsdag, fremmet Rødt et forslag om at utesteder som ellers har skjenkebevilgning, ikke skal kunne servere alkohol hvis det arrangeres stripping. Majoriteten av kommunestyret var ikke enig i dette.

Johnny Torgersen, lokallagsleder i Rødt Sortland.  Foto: Arkivfoto/Gaute Bergsli

Pluss

Det var Johnny Torgersen som fremmet partiets forslag i forbindelse med behandling av bevilgningsreglement for alkoholsaker 2020-2024. Han begrunnet det blant annet med at hvis kommunestyret vedtok dette, ville de sende et klart signal om at de er opptatte av likestilling.