– Direkte farlig fotballbane

Sommarøy Velforening på Myre påpeker overfor Øksnes kommune at fotballbanen ved tidligere Sommarøy skole i dag direkte er farlig å ferdes på.

Denne forfalne fotballbanen ved tidligere Sommarøy skole på Myre mener velforeningen direkte er farlig å oppholde seg på. De forlanger at kommunen nå rydder opp.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

I brev til teknisk etat i Øksnes påpeker velforeningen på Sommarøy like ved Myre sentrum, at nedenfor nedlagte Sommarøy skole ligger en fotballbane som de helst så hadde vært i god stand og tilgjengelig for ungene i nærmiljøet.