Vil ha ambulansehelikopter til Skagen

Fredag vedtok kommunestyret i Hadsel at ordføreren skal ta med seg en sak om etablering av ambulansehelikopter på Skagen til regionrådet.

Ambulansehelikopter.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Pluss

Bakgrunnen for saken var at Åge Rusten i Hadsel Arbeiderparti hadde bedt om dette i en interpellasjon til kommunestyret. Der ble det blant annet pekt på at det er Helse Nord ved Luftambulanse som har vurderingsansvaret for hvor ambulansehelikopterets base i Midtre Hålogaland skal ligge. Dette etter at det ble bestemt at den ikke kunne ligge på Evenes.