Lagmannsretten forkastet anke fra Bernhard Wedding

I en føljetong av flere rettssaker, har lagmannsretten forkastet en anke fra Bernhard Wedding, og tilkjent BW Markedsgaten AS sakskostnader.
Pluss

Dette kommer frem av papirene fra lagmannsretten VOL har fått tilgang til. Anken kom etter en dom i Vesterålen tingrett i februar i år.