Kontrollutvalget har ikke godkjent regnskapet i Bø

Kontrollutvalget i Bø har ikke godkjent kommunens årsregnskap. Grunnen er at underskuddet til kommunen er langt større enn hva som står i regnskapet.
Pluss

I 2019 gikk kommunen med et underskudd på 3.651.003 kroner, og ikke 1.693.002, som står i regnskapet.