Positive til utvidelse av Gullkista masseuttak

Formannskapet i Sortland er positive til at Gunnar Holth Grusforretning AS ønsker å utvide masseuttaket i Gullkista med 180 dekar. Dermed får de nå starte med planarbeidet og planprogrammet sendes på høring.

Gullkista Masseuttak, like sørvest for Blokken i Sortland kommune.  Foto: Arkivfoto/Erik Jenssen

Pluss

Dette vedtok formannskapet i torsdagens møte.