SE Gruppen med sterk vekst, men fikk stort underskudd

Konsernet SE-gruppen AS økte omsetningen med 156 millioner kroner fra 2018 til 2019. Til tross for dette fikk konsernet et negativt årsresultat.

Torgeir Arntsen, administrerende direktør i SE-gruppen.  Foto: Arkivfoto/Marius Birkeland

Pluss

Konsernregnskapet for 2019 viser at resultatet før skatt kom på -8,3 millioner kroner, mot 6,3 millioner kroner i 2018.