To unge menn fikk skjerpet dom i voldssak

To unge menn fra Vesterålen er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 75 timer samfunnsstraff i en sak der en jevnaldrende mann ble utsatt for grov kroppskrenkelse.
Pluss

Det går fram av domsslutningen i Hålogaland lagmannsrett at straffen på 60 timers samfunnsstraff i tingretten skjerpet til 75 timers samfunnsstraff.