Utsatte Eidsfjord Sjøfarms oppdrettssøknad

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland, valgte formannskapet å utsette behandlingen av Eidsfjord Sjøfarms dispensasjonssøknad om å få etablere to nye oppdrettslokaliteter i Godfjorden.

Eidsfjord Sjøfarm ønsker å etablere to nye lokaliteter i Godfjord, Finnsæter og Gapøya. Hvorvidt de får det eller ikke, blir avgjort over sommeren.   Foto: Skjermdump fra saksdokumenter

Pluss

Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS søkte i februar om dispensasjon fra kommunes arealplan for å få etablert to nye lokaliteter i Godfjorden. Hvorfor etableringen av to nye lokaliteter er viktig for selskapet, kan du lese her.