Enhetslederen:

– Send klage til avdelingen

Enhetsleder for pleie- og omsorg, Aud Sellevold, sier at folk som mener at de ikke får et tilfredsstillende omsorgstilbud har rett til å klage på tjenesten. Klagen skal rettes til avdelingen.

klageadgang: Enhetsleder Aud Sellevold oppfordrer folk som mener de ikke får det de har krav på til å klage til avdelingen. arkivfoto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

– Alle har krav på å få et faglig forsvarlig tjenestetilbud, og de som mener de ikke får det har rett til å klaget på tjenesten. Vi tar alle klager på alvor. Vi kan lære og bli bedre, sier hun.