Legen:

– Vi forstår beboerens ønske, men situasjonen er tilfredstillende

Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm sier at Daheltun er en omsorgsbolig som gir oppfølging fra helsepersonell døgnet rundt. Da er det snakk om omsorgsarbeidere.

Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm sier at Daheltun er en omsorgsbolig som gir oppfølging fra helsepersonell døgnet rundt.  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Pluss

– Kommunen har også ei bakvaktordning i hjemmetjenesten som server omsorgsboligen, slik at beboerne er ivaretatt, fortsetter Holm.