Se politiloggen: Slik var den dramatiske natta

Politiet har nå gitt VOL innsyn i politiloggen fra den voldelige og dramatiske natta som både Vesterålen tingrett og nå sist Hålogaland lagmannsrett behandlet denne uka. Det tok nøyaktig 30 minutter fra alarmen gikk til politiet var fremme på åstedet.

En ambulanse måtte hente et voldsoffer der to jevnaldrende menn i Vesterålen hadde sparket og slått offeret mens han lå nede. 

Pluss

Torsdag ble to unge menn fra et sted i Vesterålen dømt til 75 timers samfunnsstraff for grov kroppskrenkelse. VOLs referat fra behandlingen i Hålogaland lagmannsrett viser at én av de tiltalte var mer aktiv i volden enn den andre. Det er en liten skjerpelse av dommen fra Vesterålen tingrett, som idømte 60 timers samfunnsstraff. Politiet mente at straffen burde vært 75 dagers fengsel, og anket til lagmannsretten fordi politiet mente at dommen var for mild.